Menü

Tevékenységek veszélyességi osztályai

A tevékenységek veszélyességi osztályai

Ahhoz, hogy el tudja dönteni, kell-e Önnek egyáltalán munkavédelmi szakembert foglalkoztatnia, először is el kell döntenie, hogy a tevékenysége milyen veszélyességi osztályba tartozik.

A táblázat segítségével Ön is meg tudja állapítani, az Ön tevékenysége hova tartozik.

Ágazati 
számjel

Gazdasági tevékenység megnevezése

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

02

Erdőgazdálkodás
Kivéve:
02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

05

Szénbányászat

06

Kőolaj-, földgázkitermelés

07

Fémtartalmú érc bányászata

08

Egyéb bányászat

09

Bányászati szolgáltatás

10.1

Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

10.2

Halfeldolgozás, -tartósítás

16

Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
Kivéve: 
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

17

Papír, papírtermék gyártása

19

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

20

Vegyi anyag, -termék gyártása

21

Gyógyszergyártás

22

Gumi-, műanyag termék gyártása

23

Nemfém ásványi termék gyártása

 

24

Fémalapanyag gyártása

 

25.2

Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

 

25.3

Gőzkazán gyártása

 

25.4

Fegyver-, lőszergyártás

 

25.5

Fémalakítás, porkohászat

 

28

Gép, gépi berendezés gyártása
Kivéve:
28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

 

30.11

Hajógyártás

 

30.2

Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

 

31

Bútorgyártás

 

35

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

 

37

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 

38

Hulladékgazdálkodás

 

39

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

 

41.2

Lakó- és nem lakóépület építése

 

42

Egyéb építmény építése

 

43

Speciális szaképítés

 

49

Szárazföldi, csővezetékes szállítás

 

50

Vízi szállítás

 

51

Légi szállítás

 

52

Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

 

72.1

Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

 

Ágazati 
számjel

Gazdasági tevékenység megnevezése

II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

01

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

02.3

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

03

Halászat, halgazdálkodás

10

Élelmiszergyártás

 

Kivéve:

 

10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

 

10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás

11

Italgyártás

12

Dohánytermék gyártása

13

Textília gyártása

14

Ruházati termék gyártása

15

Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

16.29

Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

18

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

25

Fémfeldolgozási termék gyártása

 

 

Kivéve:

 

 

25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

 

 

25.3 Gőzkazán gyártása

 

 

25.4 Fegyver-, lőszergyártás

 

 

25.5 Fémalakítás, porkohászat

 

26

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

 

27

Villamos berendezés gyártása

 

28.23

Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

 

29

Közúti jármű gyártása

 

30

Egyéb jármű gyártása

 

 

Kivéve:

 

 

30.11 Hajógyártás

 

 

30.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

 

32

Egyéb feldolgozóipari tevékenység

 

33

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

 

36

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

 

41.10

Épületépítési projekt szervezése

 

45.2

Gépjárműjavítás, karbantartás

 

45.4

Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

 

58

Kiadói tevékenység

 

59

Film, videó gyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás

 

60

Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

 

61

Távközlés

 

71.2

Műszaki vizsgálat, elemzés

 

75

Állat-egészségügyi ellátás

80

Biztonsági, nyomozói tevékenység

81

Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés

85.32

Szakmai középfokú oktatás

85.41

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

85.42

Felsőfokú oktatás

85.5

Egyéb oktatás

86

Humán-egészségügyi ellátás

87

Bentlakásos, nem kórházi ápolás

95

Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása

96

Egyéb személyi szolgáltatás

97

Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

       

 

Ágazati 
számjel

Gazdasági tevékenység megnevezése

III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

45

Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása
Kivéve:
45.2 Gépjárműjavítás, karbantartás
45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

 

46

Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

47

Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

53

Postai, futárpostai tevékenység

55

Szálláshely-szolgáltatás

56

Vendéglátás

62

Információ- technológiai szolgáltatás

63

Információs szolgáltatás

64

Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység

65

Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

66

Egyéb pénzügyi tevékenység

68

Ingatlanügyletek

69

Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

70

Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

71

Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
Kivéve:
71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés

72.2

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

73

Reklám, piackutatás

74

Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

77

Kölcsönzés, operatív lízing

78

Munkaerőpiaci szolgáltatás

79

Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

82

Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

84

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

85

Oktatás
Kivéve:
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás

88

Szociális ellátás bentlakás nélkül

91

Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

92

Szerencsejáték, fogadás

93

Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység

94

Érdekképviselet

96

Egyéb személyi szolgáltatás

 Keresés