Menü

Kockázatbecslés

A kockázatértékelésről

Kinek kell kockázatértékeléssel foglalkoznia?

Mire való a kockázatértékelés?

Mikor kell ezt elkészíteni, elkészíttetni?

Ki készítheti el ezt a dokumentumot?

munkáltatóknak a kötelessége a kockázatértékelést elkészíttetni.

A kockázatértékelés elkészítése munkavédelmi- és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységnek minősül: vagyis ilyen végzettséggel rendelkező szakemberek végezhetik el ezt a feladatot.  (A két terület nem ugyanaz, és ritkán fordul elő, hogy egy személy látja el ezt a két feladatot.)

A Munkavédelmi törvény szerint:

„A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel

 • az alkalmazott munkaeszközökre,
 • a munkavállalókat érő terhelésekre,
 • a munkahelyek kialakítására,
 • veszélyes anyagokra és készítményekre,
 • Az értékelés alapján megelőző intézkedéseket szükséges hozni.”

A kockázatértékelés célja:

 • Feltárni azokat a körülményeket,
  • amik veszélyeztethetik a munkavállaló egészségét, testi épségét, és a balesetek, megbetegedések miatt meg nem térülő költségeket okozhatnak,
  • amelyek miatt bírsággal sújthatják a munkáltatót.
 • Olyan intézkedések meghatározása, melyekkel a kockázat mértéke elfogadható mértékűre csökkenthető, és alacsony szinten tartható.

A munkáltató a kockázatértékelést első alkalommal a tevékenység megkezdése előtt köteles elkészíttetni.

Mikor kell újra elvégeztetni?

A kockázatértékelést újra el kell készíttetni:

 • háromévente,
 • indokolt esetben,
 • soron kívül

Indokolt esetnek kell tekinteni a munkakörülmények, az alkalmazott technológia, a veszélyes anyagok, a munkaeszközök, stb. körében történt változást. 

Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe, vagy a kockázatértékelésből hiányzott egy jogszabályokban előírt szempont.

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni.

 

 

A kémiai kockázatbecslésről

Mi az a kémiai kockázatbecslés?

Kinek kell ezzel foglalkoznia?

Mikor kell ezt elvégezni?

Mi az a kockázatbecslés?

„A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.” (Mvt.)

Vagyis kockázatbecslés a kockázatértékelés veszélyes anyagokkal foglalkozó fejezete.

Kinek kell a kockázatbecslés?

Annak kell a kockázatbecslés, aki a veszélyes (tűzveszélyes, irritáló, stb.) anyaggal valamilyen tevékenységet végez.

A kockázatbecslés elvégzéséért a munkáltató a felelős, ha a vállalkozásban veszélyes anyagokat használnak (pl.: takarítószereket), és a munkavállalók (vagy a tevékenység hatókörében tartózkodó személyek) ki lehetnek téve a veszélyes anyag hatásának.

Ha nincs alkalmazott a vállalkozásban, akkor kell kockázatbecslést készíteni, ha a veszélyes anyagok hatásának más emberek (pl.: vásárlók, járókelők, stb.) ki lehetnek téve.

(Veszélyes anyagok magáncélú használata esetén nem kell ezzel foglalkozni.)

Mikor kell a kockázatbecslést elvégezni?

A veszélyes anyaggal végzett tevékenység megkezdése előtt. (Nincs 6 vagy 12 hónap haladék, mint a kockázatértékelés esetén).

A kockázatbecslést újra el kell végezni, ha a munkahelyen, illetve a tevékenység végzésében olyan jelentős változások történtek, amelyek a korábbi becslést elavulttá teszik, vagy foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok teszik azt indokolttá.

 Keresés